THÔNG TIN CẦN BIẾT DÀNH CHO HÀNH KHÁCH GỬI XE QUA ĐÊM TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU

1. ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ 2 BÁNH:

- Hành khách có nhu cầu gửi xe qua đêm tại Cảng hàng không Cà Mau xin vui lòng liên hệ Trực ban Cảng hoặc trực an ninh tại sân đỗ ô tô để thông báo và nhận phiếu giữ xe.

- An ninh sân đỗ sẽ tiến hành kiểm tra xe và bàn giao xe tại nhà xe 2 bánh cùng với hành khách gửi xe.

- Trực ban sẽ tiến hành ghi phiếu giữ xe và bàn giao phiếu giữ xe cho hành khách. Quý khách có trách nhiệm cất giữ và bảo quản phiếu giữ xe còn nguyên vẹn để xuất trình phiếu khi nhận lại xe.

- Khi nhận lại xe: Quý khách phải xuất trình phiếu giữ xe và nộp phí giữ xe theo quy định.

- Phí giữ xe: 20.000đ / 1 đêm

 2. ĐỐI VỚI XE Ô TÔ:

- Hành khách có nhu cầu gửi xe qua đêm tại Cảng hàng không Cà Mau xin vui lòng liên hệ Trực ban Cảng hoặc trực an ninh tại sân đỗ ô tô để thông báo và nhận phiếu giữ xe.

- Trực ban Cảng sẽ tiến hành kiểm tra xe, bàn giao xe tại, hướng dẫn vị trí đậu xe cùng với hành khách gửi xe.

- Trực ban sẽ tiến hành ghi phiếu giữ xe và bàn giao phiếu giữ xe cho hành khách. Quý khách có trách nhiệm cất giữ và bảo quản phiếu giữ xe còn nguyên vẹn để xuất trình phiếu khi nhận lại xe.

- Khi nhận lại xe: Quý khách phải xuất trình phiếu giữ xe và nộp phí giữ xe theo quy định.

- Phí giữ xe: 60.000đ / 1 đêm

Lưu ý: Quý khách gửi xe không được ở lại trên xe, khóa tất cả cửa xe an toàn,