Với tần suất bay 2 lần chuyến / ngày, từ năm 2010 - 2014, Cảng hàng không Cà Mau đã phục vụ an toàn 4.172 lần chuyến cất hạ cánh, phục vụ 206.920 lượt hành khách đi đến và vận chuyển 60.691 tấn hàng hóa, hành lý, bưu kiện.

5 tháng đầu năm 2014, Cảng hàng không Cà Mau đã phục vụ an toàn 121 lần chuyến cất hạ cánh, phục vụ 10.942 lượt hành khách đi đến và vận chuyển 61 tấn hàng hóa, hành lý, bưu kiện;

Cùng với sự phát triển của đất nước, Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam đã không ngừng cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau, tăng khả năng khai thác và phục vụ tốt việc đi lại tại Cảng Hàng không, đảm bảo an toàn giao thông hàng không, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai, góp phần vào sự lớn mạnh của Hàng không Việt Nam.

Hiện nay, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau- Thành phố Hồ Chí Minh khai thác 07 chuyến/tuần vào các ngày Thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần bằng máy bay ATR 72.

Hoạt động của Cảng hàng không Cà Mau đã đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của cán bộ nhân dân tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu đặc biệt là khách quốc tế, các nhà đầu tư, các chuyên gia làm việc tại Cụm khí điện đạm Cà Mau. Với Cà Mau, điểm cực nam của Tổ quốc, hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của địa phương. Đồng thời hoạt động của Cảng Hàng Không Cà Mau đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà.