Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác;

Cảng hàng không Cà Mau xin thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không Cà Mau từ ngày 01/01/2023, cụ thể như sau:

https://www.vietnamairport.vn/uploads/pleikuairport/users/124201e36d7387c97724/images/%E1%BA%A2nh%20b%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/2022/Gi%C3%A1%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20%C3%B4%20t%C3%B4.JPG

 

Cảng hàng không Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý khách hàng.