THÔNG BÁO

           Kính gửi Quý khách,

    Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác;

    Cảng hàng không Cà Mau xin thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không Cà Mau kể từ ngày 01/04/2022, cụ thể như sau:

     Mức giá áp dụng từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022:Mức giá trên đã áp dụng Chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022 của Hội đồng quản trị ACV theo công điện số 01/CĐ-TCT ngày 28/01/2022 của Tổng cục thuế.