Thực hiện lộ trình chuyển đổi hệ thống làm thủ tục trên toàn hệ thống Cảng hàng không trực thuộc.

Ngày 15/4/2024, ngày đầu tiên Cảng hàng không Cà Mau áp dụng thực hiện làm thủ tục chuyến bay mới cho hành khách.

Song song với triển khai hệ thống mới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã triển khai huấn luyện hệ thống làm thủ tục dự phòng ADCS cho toàn bộ nhân viên thủ tục.

Trước sự chuẩn bị cẩn thận, dự phòng các tình huống phát sinh, các kịch bản có thể xảy ra trong suốt quá trình chuyển đổi hệ thống. Đội PVMĐ, Đội Kỹ thuật Cảng hàng không Cà Mau đã triển khai briefing chặt chẽ trước chuyến bay.

Kết quả ngày đầu tiên chuyển đổi thành công, không phát sinh nhiều lỗi cần xử lý.

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2024

Tin, ảnh Cảng hàng không Cà Mau