Thực hiện theo Thông báo số 1972-TB/ĐU NGÀY 07/03/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí Thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đồng chí Tiến sỹ Vũ Trung Kiên - Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng. Học viện chính trị khu vực 2 triển khai.

Ngày 16/03/2023, Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã triển khai đến 100% Đảng viên trong Chi bộ tham gia Hội nghị nghiên cứu bằng hình thức trực tuyến tại Hội trường nhà Văn phòng Cảng.

Theo đó, cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được kết cấu làm ba phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

- Về bố cục của cuốn sách:

+ Phần thứ nhất với tiêu đề Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

+ Phần thứ hai với tiêu đề Nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc.

+ Phần thứ ba với tiêu đề Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Cuốn sách có nhiều điểm nhấn quan trọng về nội dung, mới về hình thức, logic, chặt chẽ về bố cục. Đặc biệt, bài viết tổng quan đã được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, mang đậm tính chính luận. Các kết luận chỉ đạo của Tổng bí thư tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo không đăng toàn văn mà chỉ trích những nội dung và biên tập theo từng chủ đề, thể hiện quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Tin ảnh: Cảng hàng không Cà Mau

Cà Mau, ngày 17 tháng 03 năm 2023