Nhằm phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, xung kích và tình nguyện tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng phá triển Tổng công ty nói chung và Cảng hàng không Cà Mau nói riêng.Thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn TCT về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.Chi Đoàn cơ sở Cảng hàng không Cà Mau đã lập kế hoạch thiết thực chào mừng Tháng thanh niên năm 2023. 

Chủ đề Tháng thanh niên năm 2023: "Tuổi trẻ ACV, tuổi trẻ Cảng hàng không Cà Mau xung kích trong công tác thực hiện chuyển đổi số".

Trong không khí nhiệt huyết và xung kích Tháng Thanh niên. Đoàn thanh niên Cảng hàng không Cà Mau phối hợp với Đoàn Cảng vụ HKMN tại Cà Mau, Đoàn Đại diện Hãng Vasco tổ chức ra quân hỗ trợ đơn vị trong hoạt động khai thác, phục vụ chuyến bay tại đơn vị. Trên tinh thần tình nguyện hỗ trợ, tình nguyện chia sẻ với đơn vị, tình nguyện giúp đỡ hành khách, màu xanh tình nguyện đã tràn ngập khắp các vị trí làm việc trong tinh thần hăng hái và phấn khởi.

Màu cờ sắc áo thanh niên đã phủ khắp Cảng hàng không góp phần chào mừng Tháng thanh niên đầy bùng nổ, tích cực chuyển đổi số, xây dựng hệ thống Cảng hàng không An toàn - Văn minh - Lịch sự - Hiện đại

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 

 

Tin ảnh: Đoàn thanh niên Cảng hàng không Cà Mau

Cà Mau, ngày 10/03/2023