Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:15 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL581 OPN
08:20 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
08:40 --:-- HPH-SGN VN1183 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
12:45 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
13:10 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
13:55 --:-- HPH-SGN VJ283 OPN
14:00 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
14:35 --:-- HPH-SGN VJ271 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ279 OPN
15:40 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
18:45 --:-- HPH-DAD VJ721 OPN
19:55 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:35 --:-- HPH-SGN BL595 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
02:30 --:-- HPH-SZX DZ6252 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-HPH BL580 OPN
07:50 --:-- SGN-HPH VJ270 OPN
08:00 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
09:40 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
09:45 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
10:30 --:-- BMV-HPH VJ670 OPN
12:10 --:-- SGN-HPH VJ276 OPN
12:30 --:-- SGN-HPH VN1184 OPN
13:20 --:-- SGN-HPH VJ278 OPN
13:20 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
14:00 --:-- SGN-HPH VJ282 OPN
15:00 --:-- DLI-HPH VJ692 OPN
15:00 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
17:15 --:-- BKK-HPH VJ906 OPN
18:15 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
19:15 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
21:00 --:-- SGN-HPH BL594 OPN
22:00 --:-- SGN-HPH VN1194 OPN
23:10 --:-- SGN-HPH VJ286 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
01:30 --:-- SZX-HPH DZ6251 OPN