Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-PXU VJ751 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
09:50 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:15 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
10:10 10:20 HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-PQC VJ767 OPN
10:50 --:-- HPH-SGN VJ275 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
17:55 15:45 HPH-SGN VN1189 OPN
16:10 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
15:00 17:45 HPH-SGN VJ281 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:20 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
21:05 22:55 HPH-SGN VJ283 OPN
23:35 --:-- HPH-SGN VJ287 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-HPH BL510 OPN
09:05 09:10 SGN-HPH VN1180 OPN
09:40 --:-- DAD-HPH VJ726 OPN
09:40 09:45 DAD-HPH VJ722 OPN
10:00 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
10:20 --:-- PXU-HPH VJ750 OPN
12:45 12:50 SGN-HPH VN1186 OPN
15:00 15:05 SGN-HPH VN1188 OPN
15:40 --:-- PQC-HPH VJ768 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
19:00 --:-- SGN-HPH VJ280 OPN
20:00 20:05 SGN-HPH VN1192 OPN
20:45 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
20:30 22:20 SGN-HPH VJ286 OPN
22:35 22:45 DAD-HPH VJ724 OPN
23:00 --:-- SGN-HPH VJ282 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
00:50 01:10 DLI-HPH VJ692 OPN