- Hành khách nội địa: 

+ Hành khách xuống tàu bay di chuyển bằng ô tô hoặc đi bộ từ sân đỗ tàu bay vào ga đến tầng 1; hành khách đi bằng cầu hành khách sử dụng cầu thang bộ/ cầu thang cuốn/ thang máy để xuống ga đến tầng 1; nhận hành lý tại 2 đảo trả hành lý sau đó di chuyển theo không gian liên thông để ra khu vực công cộng tại tầng 1. 

+ Hành khách nối chuyến di chuyển lên tầng 2 để vào phòng chờ nội địa. 

- Hành khách quốc tế: 

+ Hành khách xuống tàu bay di chuyển bằng ô tô hoặc đi bộ từ sân đỗ tàu bay vào ga đến tầng 1; hành khách đi bằng cầu hành khách sử dụng cầu thang bộ/ cầu thang cuốn/ thang máy để xuống ga đến tầng 1; làm thủ tục nhập cảnh, kiểm dịch y tế, nhận hành lý tại đảo hành lý, làm thủ tục hải quan, sau đó di chuyển theo không gian liên thông ra khu vực công cộng tầng 1. 

+ Hành khách nội địa nối chuyến quốc tế di chuyển theo không gian liên thông để ra khu vực công cộng tầng 1, di chuyển lên tầng 2 sang khu vực nhánh Check-in B. Hành khách làm thủ tục hàng không, xuất cảnh, an ninh và hải quan theo quy trình phục vụ hành khách quốc tế. 

                                                                                                              Nguồn: Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi