Sơ đồ tổ chức Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: 

STT

Chức vụ

Họ và Tên

Điện thoại

01

 Giám đốc

 Ông Lâm Mạnh Hùng

Số tổng đài + 1168

02

 Phó giám đốc

      Ông Nguyễn Quốc Tuấn      

Số tổng đài + 1166

03

 Phó giám đốc

Ông Lê Huy Trường

Số tổng đài + 1160
04

Phó Chánh Văn phòng

Ông Vũ Quốc Tuấn  

05

 P.T. Phòng Kỹ thuật hạ tầng 

 Ông Nguyễn Đức Toàn

Số tổng đài + 1006

06

 Trưởng Phòng An ninh hàng không

 Ông Nguyễn Xuân Thiện

Số tổng đài + 1113

07

 Trưởng Phòng Phục vụ mặt đất 

 Ông Lê Thanh Bình

Số tổng đài + 1155

08

P.T. Phòng Điều hành sân bay Ông Đinh Bá Sơn Số tổng đài + 1122

 Số điện thoại tổng đài tại Cảng HKQT Cát Bi: 0225.3.273.985