Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
06:40 --:-- HPH-BMV VJ671 OPN
07:55 --:-- HPH-SGN BL511 OPN
08:15 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
08:45 --:-- HPH-SGN VJ273 OPN
09:45 --:-- HPH-SGN VN1181 OPN
10:00 --:-- HPH-DAD VJ725 OPN
10:20 --:-- HPH-CXR VJ731 OPN
11:00 --:-- HPH-DLI VJ693 OPN
12:15 --:-- HPH-BKK VJ905 OPN
13:30 --:-- HPH-SGN VN1187 OPN
14:20 --:-- HPH-DAD VJ289 OPN
15:30 --:-- HPH-SGN VJ277 OPN
15:45 --:-- HPH-SGN VN1189 OPN
17:45 --:-- HPH-SGN VJ281 OPN
20:45 --:-- HPH-SGN VN1193 OPN
21:30 --:-- HPH-SGN BL519 OPN
23:30 --:-- HPH-ICN VJ926 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- SGN-HPH BL510 OPN
07:35 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
08:10 --:-- SGN-HPH VJ270 OPN
09:05 --:-- SGN-HPH VN1180 OPN
09:25 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
09:45 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
10:00 --:-- ICN-HPH VJ925 OPN
10:30 --:-- BMV-HPH VJ670 OPN
12:45 --:-- SGN-HPH VN1186 OPN
13:45 --:-- SGN-HPH VJ288 OPN
15:00 --:-- SGN-HPH VN1188 OPN
15:00 --:-- DLI-HPH VJ692 OPN
17:10 --:-- SGN-HPH VJ272 OPN
17:15 --:-- BKK-HPH VJ906 OPN
20:00 --:-- SGN-HPH VN1192 OPN
20:55 --:-- SGN-HPH BL518 OPN
00:05 --:-- CXR-HPH VJ732 OPN
00:40 --:-- SGN-HPH VJ282 OPN