- Cách di chuyển giữa 2 nhà ga, trục đường đến Cảng Hàng không: Vì hai nhà ga sát nhau nên hành khách di chuyển bộ trên lối đi có mái che kết nối giữa 2 nhà ga, thời gian di chuyển khoảng 5 phút đi bộ.

- Đường ra/vào Cảng Hàng khôngcó 02 trục đường chính:

+ Trục đường thứ nhất: (phía Bắc) từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương vào phía trước nhà ga.

+ Trục đường thứ hai: (phía Nam) từ ngã tư Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ vào nhà ga.