Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 CLS
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 CLS
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 CLS
01:45 --:-- DAD-MWX VN9421 CLS
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 CLS
05:50 --:-- DAD-SGN VJ621 CLS
06:00 --:-- DAD-SGN VJ649 CLS
06:15 --:-- DAD-SGN VN7105 CLS
06:15 --:-- DAD-HAN VN7180 CLS
06:30 --:-- DAD-SGN VN105 CLS
06:30 --:-- DAD-HAN VN160 CLS
07:00 --:-- DAD-HAN BL556 CLS
07:00 --:-- DAD-BMV VN1915 CLS
07:10 --:-- DAD-SGN VN7149 CLS
07:15 --:-- DAD-SGN VJ633 CLS
07:35 --:-- DAD-HAN VJ512 CLS
07:45 --:-- DAD-HAN VN7168 CLS
07:50 --:-- DAD-HAN VJ540 CLS
07:55 --:-- DAD-SGN BL581 CLS
08:05 --:-- DAD-HAN VN7196 CLS
08:15 --:-- DAD-HAN VN166 CLS
08:25 --:-- DAD-HAN BL552 CLS
08:25 --:-- DAD-HPH VJ726 CLS
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 CLS
08:40 --:-- DAD-SGN VN7101 CLS
08:45 --:-- DAD-SGN VN113 CLS
09:10 --:-- DAD-MFM NX869 CLS
09:15 --:-- DAD-TPE BL162 CLS
09:30 10:25 DAD-SGN VJ627 CLS
09:45 10:25 DAD-SGN VJ631 CLS
10:10 --:-- DAD-HKG BL160 CLS
10:15 --:-- DAD-SGN VN117 CLS
10:20 --:-- DAD-HAN VJ530 CLS
10:30 --:-- DAD-HAN VN168 CLS
10:55 11:15 DAD-HAN VJ510 CLS
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 23-29 CLS
11:15 11:45 DAD-HAN VJ528 CLS
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 34-37 CLS
11:35 --:-- DAD-SIN MI631 CLS
11:45 --:-- DAD-SGN VN121 CLS
11:45 --:-- DAD-HAN VN170 CLS
11:55 --:-- DAD-VCA VJ701 CLS
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 41-43 CLS
12:05 --:-- DAD-CXR VN1945 CLS
12:15 12:55 DAD-HAN VJ536 CLS
12:15 --:-- DAD-SGN VN123 CLS
12:30 --:-- DAD-NKG VJ8858 17-19 CLS
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 38-40 CLS
13:00 --:-- DAD-SGN BL585 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 CLS
13:20 13:55 DAD-MWX 7C2912 CLS
13:20 --:-- DAD-SGN VN7133 CLS
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 30-33 CLS
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 CLS
14:00 --:-- DAD-SGN VN125 CLS
14:15 --:-- DAD-HAN VN174 CLS
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 CLS
14:35 --:-- DAD-HAN VJ532 CLS
14:45 --:-- DAD-NNG VJ8226 34-36 CLS
14:45 --:-- DAD-SGN VN127 CLS
14:45 --:-- DAD-HAN VN176 CLS
14:50 --:-- DAD-HAN VN7174 CLS
15:00 --:-- DAD-SGN VN7125 CLS
15:30 --:-- DAD-ICN KE462 CLS
15:30 --:-- DAD-KMG MU2582 CLS
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 38-40 OPN
15:45 --:-- DAD-SGN VN129 OPN
15:45 --:-- DAD-HAN VN182 OPN
15:55 --:-- DAD-SGN BL587 CLS
16:05 --:-- DAD-SGN VN7139 OPN
16:25 --:-- DAD-SGN BL589 OPN
16:45 17:10 DAD-HAN VJ544 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
16:45 --:-- DAD-VCA VJ705 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
16:55 16:55 DAD-HGH VJ8790 31-33 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN BL591 OPN
17:15 --:-- DAD-SGN VN133 OPN
17:15 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
17:30 --:-- DAD-DMK FD639 41-43 OPN
17:35 --:-- DAD-HKG KA221 24-28 OPN
17:55 --:-- DAD-HAN BL558 OPN
18:10 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:10 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
18:30 --:-- DAD-REP K6841 OPN
18:45 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
19:20 --:-- DAD-HAN VN7178 OPN
19:25 --:-- DAD-DLI 0V8927 OPN
20:10 --:-- DAD-SGN BL595 OPN
20:15 20:50 DAD-SGN VJ655 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 36-39 OPN
20:25 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
20:30 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:45 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
20:55 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 32-35 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VN7176 OPN
21:15 --:-- DAD-HAN VN196 OPN
21:30 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
21:30 --:-- DAD-SGN VN7143 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
22:00 --:-- DAD-HAN BL554 OPN
22:05 22:45 DAD-SGN VJ639 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN VN7184 OPN
22:30 --:-- DAD-SGN VN7137 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:35 --:-- DAD-HAN VJ526 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 35-37 OPN
22:45 --:-- DAD-HAN VN7152 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
22:50 --:-- DAD-HAN VJ504 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:25 --:-- DAD-SGN VJ659 OPN
23:35 --:-- DAD-MFM NX875 OPN
23:35 --:-- DAD-HAN VJ522 OPN
23:45 --:-- DAD-HAN VJ502 OPN
23:45 00:30 DAD-SGN VJ629 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 32-34 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 37-40 CLS
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 29-32 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 23-26 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 5-8 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 33-36 CLS
01:40 --:-- DAD-TAE TW130 41-44 CLS
02:10 --:-- DAD-PUS BX734 27-28 CLS
02:20 --:-- DAD-ICN RS554 37-40 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:01 00:05 ICN-DAD 7C2903 CLS
00:01 01:34 HFE-DAD BL169 CLS
00:20 01:00 PEK-DAD MU5013 CLS
00:30 23:50 PUS-DAD OZ779 CLS
02:20 02:15 HAN-DAD VJ539. CLS
04:45 04:10 CTU-DAD VJ8169 CLS
05:15 04:55 XIY-DAD VN561 CLS
06:45 06:41 SGN-DAD VJ626 CLS
06:45 06:40 XIY-DAD VJ8907 CLS
07:00 06:51 CXR-DAD VN1944 CLS
07:20 07:35 SGN-DAD BL580 CLS
07:20 07:22 HAN-DAD VN161 CLS
07:25 07:05 HAN-DAD VN7161 CLS
07:50 07:35 HAN-DAD BL551 CLS
07:50 07:40 HPH-DAD VJ723 CLS
07:50 07:53 SGN-DAD VN110 CLS
07:55 08:25 MFM-DAD NX870 CLS
08:05 07:55 SGN-DAD VN7100 CLS
08:20 08:20 SGN-DAD BL584 CLS
08:55 09:39 SGN-DAD VJ622 CLS
08:55 09:46 ICN-DAD VJ881 CLS
09:10 09:00 HAN-DAD BL549 CLS
09:20 09:37 SGN-DAD VN112 CLS
09:40 10:26 ICN-DAD VJ879 CLS
09:40 09:29 BMV-DAD VN1914 CLS
09:50 10:09 HAN-DAD VJ509 CLS
10:00 09:46 ICN-DAD LJ077 CLS
10:25 10:00 ICN-DAD TW125 CLS
10:30 10:25 SIN-DAD MI632 CLS
10:45 10:50 MWX-DAD VN9420 CLS
10:50 13:39 SGN-DAD VN116 CLS
10:50 11:05 HAN-DAD VN163 CLS
11:15 11:40 HAN-DAD VJ505 CLS
11:15 11:25 HAN-DAD VN7169 CLS
11:20 11:43 SGN-DAD VN120 CLS
11:25 11:18 VCA-DAD VJ702 CLS
11:30 11:27 DMK-DAD FD636 CLS
11:30 11:40 HPH-DAD VJ725 CLS
12:00 12:48 KIX-DAD BL165 CLS
12:05 11:55 KUL-DAD AK648 CLS
12:10 12:35 PUS-DAD 7C2955 CLS
12:15 12:14 HAN-DAD VN165 CLS
12:15 12:17 SGN-DAD VN7108 CLS
12:20 13:06 MWX-DAD 7C2911 CLS
12:25 12:37 HAN-DAD VJ517 CLS
12:45 12:49 BKK-DAD PG947 CLS
12:50 15:45 SGN-DAD VN122 CLS
13:20 13:37 ICN-DAD 7C2901 CLS
13:25 13:45 HAN-DAD VN171 CLS
13:30 13:00 NRT-DAD VN319 CLS
13:45 14:04 SGN-DAD VJ636 CLS
13:50 13:43 SGN-DAD VN124 CLS
13:55 13:51 ICN-DAD KE461 CLS
13:55 14:20 HAN-DAD VN173 CLS
13:55 14:16 ICN-DAD VN431 CLS
14:00 13:49 HAN-DAD VJ537 CLS
14:05 --:-- HAN-DAD VN7173 OPN
14:30 14:20 KMG-DAD MU2581 CLS
14:50 16:24 SGN-DAD VN126 OPN
14:55 15:03 HAN-DAD VN183 CLS
15:00 15:05 HKG-DAD BL161 OPN
15:15 16:30 KUL-DAD AK640 OPN
15:15 15:12 SGN-DAD BL588 CLS
15:20 16:30 HAN-DAD VN175 OPN
15:25 15:28 TPE-DAD BL163 CLS
15:45 16:22 SGN-DAD VJ620 OPN
15:50 15:47 SGN-DAD VN128 CLS
16:05 16:29 SGN-DAD VJ654 OPN
16:10 16:27 HAN-DAD VJ515 OPN
16:20 16:36 SGN-DAD VN130 OPN
16:25 16:28 HAN-DAD VN177 OPN
16:35 --:-- SGN-DAD VJ648 OPN
16:40 --:-- HKG-DAD KA224 OPN
17:00 16:55 DMK-DAD FD638 OPN
17:20 --:-- HAN-DAD BL557 OPN
17:20 17:07 HKG-DAD UO558 OPN
17:35 --:-- REP-DAD K6840 OPN
17:40 --:-- HAN-DAD VJ547 OPN
17:50 --:-- SGN-DAD VN132 OPN
17:50 --:-- HAN-DAD VN181 OPN
18:50 --:-- DLI-DAD 0V8926 OPN
19:20 --:-- NNG-DAD VJ8227 OPN
19:20 --:-- SGN-DAD VN136 OPN
19:35 --:-- SGN-DAD BL592 OPN
19:40 --:-- SIN-DAD 3K541 OPN
19:40 --:-- HAN-DAD VN7175 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VJ519 OPN
19:50 --:-- HAN-DAD VN185 OPN
20:00 --:-- ICN-DAD LJ079 OPN
20:15 --:-- HAN-DAD VJ543 OPN
20:20 --:-- VCA-DAD VJ704 OPN
20:20 --:-- HAN-DAD VN197 OPN
20:30 --:-- MFM-DAD NX830 OPN
20:40 --:-- NKG-DAD VJ8859 OPN
20:45 --:-- SGN-DAD VN7142 OPN
21:10 --:-- ICN-DAD ZE591 OPN
21:20 --:-- SGN-DAD VN140 OPN
21:25 --:-- HAN-DAD BL555 OPN
21:25 --:-- ICN-DAD KE463 OPN
21:35 --:-- ICN-DAD OZ755 OPN
21:45 --:-- SGN-DAD VN7136 OPN
22:00 --:-- HAN-DAD VJ525 OPN
22:00 --:-- HAN-DAD VN7153 OPN
22:05 --:-- MFM-DAD NX876 OPN
22:10 --:-- SGN-DAD VJ632 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VJ503 OPN
22:20 --:-- HAN-DAD VN187 OPN
22:55 --:-- SGN-DAD VJ644 OPN
22:55 --:-- SGN-DAD VN7122 OPN
23:00 --:-- HAN-DAD VJ545 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD TW127 OPN
23:10 --:-- ICN-DAD ZE593 OPN
23:15 --:-- TAE-DAD TW149 OPN
23:15 --:-- HAN-DAD VJ501 OPN
23:15 --:-- HAN-DAD VN7179 OPN
23:15 --:-- HAN-DAD VN7185 OPN
23:20 --:-- HAN-DAD VN7189 OPN
23:30 --:-- ICN-DAD LJ059 OPN
23:35 --:-- HAN-DAD VN7177 OPN
23:55 --:-- SGN-DAD VJ652 OPN
00:10 00:05 PUS-DAD BX731 CLS
00:25 00:10 PUS-DAD TW151 CLS
00:35 00:40 PUS-DAD LJ075 CLS
00:40 00:53 TAE-DAD TW129 CLS
00:40 01:50 HAN-DAD VJ529. CLS
01:10 00:48 PUS-DAD BX733 CLS
01:20 01:10 ICN-DAD RS553 CLS
01:30 02:37 SGN-DAD VJ652. CLS
02:55 03:50 WUH-DAD VJ8375. CLS