Tên tiếng Anh:  Dien Bien Airport
Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3824411
Fax:  0230.3826060
E-mail: Dienbien@vietnamairport.vn
Mã cảng hàng không (code) theo IATA: DIN

Mã cảng hàng không theo ICAO: VVDB
Cấp sân bay: 3C
Khả năng tiếp nhận tàu bay: ATR72 và tương đương
Nhà ga hành khách (Passenger Terminal):  khánh thành năm 2004, diện tích 2.500m2      
Đường hạ cất cánh (Runway): có 01 đường hạ cất cánh với độ dài là 1.830m; rộng 30m.
Sân đỗ tàu bay (Apron): 12.000m2 
với 03 vị trí đỗ
Năng lực thông qua: 150 hành khách/ giờ cao điểm, 300.000 hành khách/năm
Giờ phục vụ: 5 giờ đến 18 giờ.
Cảng hàng không Điện Biên hiện nay – (Sân bay Mường Thanh trước đây) - vốn là sân bay dã chiến năm 1954 - cứ điểm 206, một căn cứ tiếp vận rất quan trọng nằm trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp năm xưa. Cảng Hàng không Điện Biên nằm trên địa bàn phường Thanh Trường  thành phố Điện Biên Phủ - Trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh Điện Biên và miền Tây Bắc của Tổ quốc, là nơi diễn ra trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Cảng hàng không Điện Biên là cầu nối quan trọng nối liền Thủ đô Hà Nội, các miền trong cả nước và bạn bè quốc tế với Điện Biên; giữ vị trí  xung yếu trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh quốc gia.