Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:40 12:40 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:50 15:50 DIN-HAN 0V8205 1-4
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:10 12:10 HAN-DIN 0V8202
15:15 15:15 HAN-DIN 0V8204