Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
12:15 12:15 DIN-HAN 0V8203 1-4
15:40 15:40 DIN-HAN 0V8205 1-4
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
10:30 10:30 HAN-DIN 0V8202
13:55 13:55 HAN-DIN 0V8204