Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BCH ngày 28/01/2022 của Ban CHQS thành phố Điện Biên Phủ về Kế hoạch huấn luyện DQTV năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 234/KH-HLTV ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ huy quân sự Cảng HK Điện Biên về huấn luyện lực lượng DQTV năm 2022.

Năm 2022 Cảng hàng không Điện Biên được giao đăng cai huấn luyện cho lực lượng Cụm phòng không của khối năm 2022 từ ngày 06/06/2022 đến ngày 15/06/2022. Tham dự huấn luyện có đại diện lãnh đạo khối Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ; các đồng chí lãnh đạo, Ban chỉ huy cùng  88 cán bộ, chiến sỹ tự vệ thuộc 3 đơn vị Cảng hàng không Điện Biên, công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, công ty điện lực Điện Biên.

Qua thời gian huấn luyện từ ngày 06/06/2022 đến ngày 15/06/2022 cán bộ, chiến sỹ tự vệ được học tập các nội dung: Giáo dục chính trị pháp luật bao gồm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Huấn luyện quân sự: điều lệnh đội ngũ, huấn luyện trinh sát, huấn luyện phòng hóa, huấn luyện y tế, huấn luyện hậu cần kỹ thuật, kỹ thuật và thao tác sử dụng SMPK 12,7mm…

Đợt huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng về công tác quân sự quốc phòng, rèn luyện nâng cao khả năng tự vệ sẵn sàng chiến đấu tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

Qua đợt huấn luyện sẽ giúp các cán bộ, chiến sỹ phát huy truyền thống lực lượng dân quân tự vệ anh hùng, hăng hái thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt huấn luyện tự vệ. Cùng với đó, thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Tăng cường kiến thức về công tác dân vận, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Ngày 15 tháng 6 năm 2022 Cụm tự vệ phòng không đã tổ chức Bế mạc đợt huấn luuyện hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện năm 2022.