Thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH trong suốt quá trình hoạt động của Cảng hàng không Điệ Biên. Hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra. Năm 2022 Cảng hàng không Điện Biên đã đề nghị và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoach tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH, Kế hoạch phối hợp Thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH. Kế hoạch số 1358/KH-PC07, ngày 03/11/2022 về huấn luyên, kiểm tra nghiệp vụ PCCC, CNCH; Kế hoạch số 1329/KH-PC07-CHKĐB, ngày 28/10/2022 về phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH. Từ ngày 10 đến 15/11/2022 tổ chức huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ PCCC và CNCH; Ngày 10/11/2022 Cảng hàng không Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Điện Biên tổ thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH cho đội PCCC của cảng, toàn thể cán bộ, nhân viên (CB-NV) tại các bộ phận trực thuộc Cảng, nhằm phát huy tốt trong công tác PCCC< CNCH tại Cảng nói riêng và chữa cháy toàn dân nói chung.

Tại buổi huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, các học viên là đội PCCC của cảng, toàn thể cán bộ, nhân viên (CB-NV) được phổ biến các quy định của Nhà nước về pháp luật PCCC, các  quy định của địa phương, đơn vị về PCCC, CNCH, những kiến thức mới về công tác PCCC & CNCH; hướng dẫn tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các phương tiện PCCC & CNCH đã được trang bị tại cơ sở; thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, kỹ năng thoát hiểm khi cháy, nổ xảy ra. Chương trình huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ về PCCC, CNCH diễn ra theo đúng Kế hoạch, các học viên tham gia đầy đủ, thảo luật sôi nổi những vướng mắc trong công tác PCCC, CNCH. Kêt quả lớp tập huấn 100% đội viện đội PCCC của Cảng hàng không Điện Biên đạt kết quả và đủ điều kiện cấp chứng nhận nghiệp vụ PCCC và CNCH theo quy định.

Việc thực tập phương án PCCC, CNCH góp phần nâng cao tính chủ động trong việc xử lý tình huống khi có sợ cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên tại cảng và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới!

Thông qua khoá huấn luyện lực lượng PCCC của cảng, cán bộ công nhân viên được hướng dẫn cách ứng phó và thực hành sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị CNCH: bình chữa cháybằng khí, bình chữa cháy bột ABC; sử dụngxe chữa cháy của cơ sở để triển khai đội hình chữa cháy bằng nước… sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ xảy ra tại cơ sở.Với những kiến thức có được thông quachương trình huấn luyện, toàn thể đội PCCC của Cảng, CB-NV Cảng hàng không Điện Biên nâng cao ý thức, sử dụng các thiết bị sử dụng điện đúng cách, quản lý các thiết bị phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, biết ứng phó kịp thời khi cháy, nổ xảy ra, hạn chế tối đa những thiệt hại do sự cố cháy, nổ gây ra. Góp phần quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho cơ quan, đơn vị nói riêng và cho toàn xã hội nói chung