Thực hiện theo Kế hoạch số 540/KH-BCĐ ngày 09/6/2022 của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Quân khu 2 về kiểm tra công tác PKND năm 2022.

Ngày 16/8/2022, Ban Chỉ đạo PKND quân khu 2 tiến hành kiểm tra công tác phòng không nhân dân đối với Trung đội tự vệ SMPK 12,7mm Cảng hàng không Điện Biên.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra phương pháp chỉ huy của Trung đội trưởng, Khẩu đội trưởng, thao tác của các xạ thủ bắn các loại mục tiêu. Kiểm tra trình độ thao tác sử dụng SMPK 12,7mm, phương pháp xử lý tình huống, thực hành bắn máy bay thấp bằng súng tiểu liên AK của Trung đội súng máy phòng không Cảng.

Kiểm tra nhận thức bằng phương pháp hỏi trực tiếp đối với cán bộ, chiến sỹ Trung đội SMPK 12,7mm về tình huống tác chiến phòng không theo Chỉ lệnh số 750/CL-TM ngày 11/9/2021 của Tổng tham mưu trưởng.

Kiểm tra phương pháp chỉ huy của Trung đội trưởng, Khẩu đội trưởng, thao tác của các xạ thủ bắn các loại mục tiêu.

Qua kiểm tra Ban chỉ đạo PKND quán triệt sâu sắc các nghị quyết, nghị định, thông tư của các cấp về công tác PKND nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ công tác PKND.

Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra: