CẢNG HÀNG KHÔNG ĐIỆN BIÊN

Trụ sở: Tổ 10 - Phường Thanh Trường - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3824411 - Số fax: 0215.3826060

Email: dienbien@vietnamairport.vn