Ngày 20/7/2021 Cảng hàng không Điện Biên phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên thực hiện kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Cảng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Cảng hàng không Điện Biên tiến hành kiểm tra các nội dung trọng tâm như: hệ thống nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn trong cơ sở; hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, việc bố trí sắp xếp hàng hóa, quản lý chất cháy và nguồn nhiệt trong cơ sở; lực lượng PCCC cơ sở, chế độ tập huấn nghiệp vụ và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy; phương án chữa cháy; quản lý vận hành hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy…

Kết thúc công tác kiểm tra Cảng hàng không Điện Biên quán triệt tới toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị các quy định về phòng cháy chữa cháy; thường xuyên nhắc nhở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro về người và tài sản.

Một số hình ảnh kiểm tra công tác sát phòng cháy chữa cháy: