Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL353 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
--:-- --:--
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
16:45 16:45 SGN-VDH VJ260 OPN
19:30 19:30 SGN-VDH BL352 OPN
19:10 19:10 HAN-VDH 0V8593 OPN
--:-- --:--
--:-- --:--
--:-- --:--