Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:40 08:40 VDH-SGN VJ263 OPN
10:25 10:25 VDH-HAN QH1242 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
17:30 17:30 VDH-SGN VN1401 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL517 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:05 08:05 SGN-VDH VJ262 OPN
09:40 09:40 HAN-VDH QH1241 OPN
16:45 16:45 SGN-VDH VJ260 OPN
16:50 16:50 SGN-VDH VN1400 OPN
19:10 19:10 HAN-VDH 0V8593 OPN
19:40 19:40 SGN-VDH BL516 OPN