• Hướng dẫn làm thủ tục

Thời gian mở quầy đối với các chuyến bay nội địa là 02 giờ trước giờ cất cánh dự kiến, đối với chuyến bay quốc tế là 03 giờ trước giờ cất cánh dự kiến; thời gian đóng quầy (kết thúc chấp nhận hành khách) đối với chuyến bay nội địa là 40 phút trước giờ cất cánh dự kiến, đối với chuyến bay quốc tế là 50 phút trước giờ cất cánh dự kiến; trường hợp chuyến bay bị chậm thì có thể lùi thời gian đóng quầy tương ứng với giờ cất cánh mới hoặc mở lại quầy theo giờ cất cánh mới trong trường hợp thấy cần thiết. (Theo thông tư 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/8/2014  của Bộ giao thông vận tải )

Giấy tờ của hàng khách phải xuất trình khi đi tàu bay

 1. Hành khách khi làm thủ tục đi tầu bay trên các chuyến bay quốc tế xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam phải xuất trình Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là Hộ chiếu); trường hợp trẻ em không có hộ chiếu riêng thì họ tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của trẻ em được ghi và dán vào giấy tờ của người đại diện theo pháp luật, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi hoặc người giám hộ.
 2. Hành khách, trừ hành khách quy định tại khoản 3 Điều này, khi làm thủ tục đi tầu bay trên các
 3. a) Đối với hành khách mang quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu;
 4. b) Đối với hành khách mang quốc tịch Việt Nam: phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng minh nhân dân; trường hợp mất Giấy chứng minh nhân dân thì phải có Giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của Công an phường, xã nơi cư trú;

– Giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang;

– Thẻ đại biểu Quốc hội;

– Thẻ đảng viên;

– Thẻ nhà báo;

– Giấy phép lái xe ôtô, môtô;

– Thẻ kiểm soát an ninh hàng không;

– Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam.

 1. Hành khách là trẻ em khi làm thủ tục đi tầu bay trên các chuyến bay nội địa phải tuân theo các
 2. a) Đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì phải có giấy chứng sinh.
 3. b) Đối với trẻ em được các tổ chức xã hội đưa về nuôi dưỡng phải có giấy xác nhận của tổ chức xã hội đó. Giấy xác nhận có giá trị sử dụng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày xác nhận
 4. c) Đối với trẻ em dưới 14 tuổi đi tầu bay một mình trên các chuyến bay nội địa, ngoài giấy tờ quy định tại các điểm a, điểm b khoản 3 Điều này còn phải có giấy cam kết của người đại diện
 5. Đối với hành khách là phạm nhân, bị can, bị cáo đang bị di lý, dẫn độ, trục xuất khi làm thủ tục đi tầu bay, ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này (đối với chuyến bay quốc tế), khoản 2 Điều này (đối với chuyến bay nội địa) còn phải có quyết định của cơ quan có thẩm
 6. Giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tầu bay quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản4 . Điều này phải đảm bảo các điều kiện sau:
 7. a) Còn giá trị sử dụng;
 8. b) Có ảnh đóng dấu giấp lai, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh của trẻ em.

(Quyết định của bộ trưởng bộ giao thông vận tải số 20/2004/qđ-bgtvt ngày 28 tháng 10 năm 2004 về giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tầu bay )

Dịch vụ phục vụ hành khách của chuyến bay bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến

 1. Hãng hàng không phải cung cấp thông tin về tình trạng chuyến bay cho doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; bố trí nhân viên thông báo và tổ chức cung cấp các dịch vụ mà hành khách được hưởng theo quy định, giải quyết các thắc mắc và nhu cầu của hành khách trên cơ sở tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
 2. Trường hợp chậm chuyến, gián đoạn vận chuyển theo kế hoạch 15 phút trở lên, hãng hàng không có trách nhiệm:
 3. a) Thông báo cho hành khách các thông tin liên quan đến chuyến bay, cụ thể như sau: số hiệu chuyến bay và chặng bay; lý do của việc chậm chuyến, gián đoạn vận chuyển; thời gian cất cánh dự kiến hoặc kế hoạch bay thay thế; kế hoạch phục vụ hành khách; bộ phận trợ giúp hành khách (vị trí, dấu hiệu nhận biết);
 4. b) Xin lỗi hành khách.
 5. Trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, gián đoạn, hủy chuyến, hãng hàng không có trách nhiệm phục vụ hành khách theo quy định như sau:
 6. a) Thời gian chậm từ 02 giờ phải phục vụ nước uống nhẹ;
 7. b) Thời gian chậm từ 03 giờ trở lên phải phục vụ ăn, uống với loại bữa ăn theo thời điểm: từ 06 giờ 00 đến 08 giờ 00 phục vụ bữa sáng; từ 12 giờ 00 đến 14 giờ 00 phục vụ bữa trưa; từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 phục vụ bữa tối;
 8. c) Thời gian chậm từ 06 giờ trở lên (từ 07 giờ đến trước 22 giờ) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không;
 9. d) Thời gian chậm 06 giờ trở lên (từ 22 giờ hôm trước đến trước 07 giờ ngày hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách;

đ) Chuyển đổi hành trình của hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của hãng hàng không để hành khách tới được điểm cuối của hành trình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

 1. Hãng hàng không được miễn trừ việc thực hiện nghĩa vụ tại các điểm b, c, d khoản 3 Điều này trong các trường hợp sau:
 2. a) Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay;
 3. b) Nguy cơ an ninh ảnh hưởng đến khai thác an toàn chuyến bay;
 4. c) Chuyến bay không thể thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không phải do lỗi của người vận chuyển.