Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
10:25 10:25 VDH-HAN QH1242 OPN
17:15 17:15 VDH-SGN VN1401 OPN
17:20 17:20 VDH-SGN VJ261 OPN
19:30 19:30 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL517 OPN
--:-- --:--
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:40 09:40 HAN-VDH QH1241 OPN
16:35 16:35 SGN-VDH VN1400 OPN
16:45 16:45 SGN-VDH VJ260 OPN
19:10 19:10 HAN-VDH 0V8593 OPN
19:30 19:30 SGN-VDH BL516 OPN
--:-- --:--