Cảng hàng không Phù Cát thông báo về việc tuyển dụng lao động