Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực ga đi, vui lòng liên hệ nhân viên thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực ga đến, vui lòng liên hệ quấy thất lạc hành lý (đối diện băng chuyền lấy hành lý) hoặc nhân viên trả hành lý để được hướng dẫn cụ thể.