Hành khách, nhân viên nếu cảm thấy không khỏe hoặc có yêu cầu cần trợ giúp y tế khi đang tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, xin vui lòng đến hoặc liên hệ phòng trực y tế được bố trí trên nhà ga.

Nhà ga hành khách Cảng hàng không Thọ Xuân

  • Phòng trực y tế Cảng hàng không Thọ Xuân:
    • Vị trí: Trước khu vực khách chờ làm thủ tục an ninh hàng không
    • Giờ làm việc: 24 giờ hàng ngày
    • Trong trường hợp khẩn cấp, cần cấp cứu xin vui lòng gọi đường dây nóng số (0237) 0237 3 830 668 hoặc 012.95.96.88.66, nhân viên y tế và xe cứu thương của Đội Y tế hàng không sẽ đến tận nơi để cấp cứu và chuyển viện kịp thời (trong thời gian từ 5 đến 7 phút).