Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:55 --:-- SGN-THD VJ241 OPN
08:55 --:-- SGN-THD BL487 OPN
10:15 --:-- SGN-THD VJ249 OPN
11:35 --:-- CXR-THD VJ793 OPN
16:30 --:-- SGN-THD VN1271 OPN
17:10 --:-- SGN-THD VJ243 OPN
20:30 --:-- SGN-THD BL491 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:20 --:-- SGN-THD BL486 OPN
08:25 --:-- SGN-THD VJ242 OPN
09:40 --:-- CXR-THD VJ792 OPN
11:00 --:-- SGN-THD VJ252 OPN
15:50 --:-- SGN-THD VN1270 OPN
16:35 --:-- SGN-THD VJ246 OPN
17:05 --:-- SGN-THD VJ248 OPN
18:20 --:-- SGN-THD VJ244 OPN
19:55 --:-- SGN-THD BL490 OPN
21:35 --:-- SGN-THD VJ250 OPN