Khi có nhu cầu cần giải đáp những thông tin về thất lạc hành lý quý khách có thể'

  • Liên hệ trực tiếp tại quầy số 01 tại tầng 1 nhà ga hành khách.
  • Liên hệ thông qua số điện thoại 02383851476.