Dịch vụ bán hàng lưu niệm và ẩm thực được cung cấp bởi các đơn vị được Cảng hàng không Thọ Xuân nhượng quyền kinh doanh.

Doanh nghiệp Thái Bình Dương 

Vị trí: Tầng 2 khu vực Phòng Cà phê khu vực chờ ra tàu bay

Doanh nghiệp Tâm Anh

Vị trí: Khu vực gate 2

Công ty cổ phần ACV UNICO

Vị trí: Khu vực chính giữa phòng chờ ra tàu bay và khu vực gate 1