Cảng hàng không Thọ Xuân có 03 quầy dịch vụ thương mại và giải khát tại khu vực cách ly.

- Vị trí: Tầng 2 khu vực Phòng Cà phê khu vực chờ ra tàu bay

- Vị trí: Khu vực gate 2

- Vị trí: Khu vực chính giữa phòng chờ ra tàu bay và khu vực gate 1