Hiện nay Cảng hàng không Thọ Xuân chưa có khu vui chơi dành cho trẻ em.