THÔNG BÁO CHÀO GIÁ: Hạng mục: “Thuê dịch vụ vệ sinh thường xuyên tại Cảng hàng không Thọ Xuân”.