THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ : Hạng mục : Sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng sân đỗ máy bay - vị trí đỗ 2,3