THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ: V/v thực hiện hạng mục : Cung cấp vật tư sữa chữa động cơ xe nâng 7 tấn Trepel tại Cảng hàng không Thọ Xuân ( TẢI VỀ )