Chức năng:
-    Tham mưu cho Giám đốc Cảng về công tác phục vụ mặt đất các chuyến bay đi và đến như: thủ tục hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, vệ sinh tàu bay, nhà ga; phục vụ phòng chờ CIP, VIP... theo quy định.
-    Cung cấp dịch vụ y tế trong khu vực trách nhiệm của Cảng HK Thọ Xuân. 
-    Thực hiện các chức năng khác do Giám đốc Cảng giao. 


 Nhiệm vụ:
-    Xây dựng, rà soát, cập nhật, thống kê, báo cáo, lưu trữ các chương trình, quy chế, quy định, quy trình, tài liệu liên quan đến công tác Phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu  phẩm, bưu kiện. 
-    Thực hiện triển khai công tác làm thủ tục hành khách, hành lý; phục vụ hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện cho các chuyến bay đi, đến. 
-    Phối hợp với các bộ phận, đơn vị phối hợp hiệp đồng, hãng hàng không đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ các chuyến bay.


-    Đảm bảo công tác vệ sinh tàu bay, nhà ga và cảnh quan môi trường Cảng hàng không.
-    Tính toán cân bằng trọng tải tàu bay đảm bảo an toàn tuyệt đối, cung cấp các tài liệu chuyến bay cho các chuyến bay cất cánh từ Cảng hàng không Thọ Xuân.
-    Chất xếp và hướng dẫn chất xếp hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện.
-    Nhận và chuyển các điện văn theo quy định trong công tác phục vụ chuyến bay.
-    Báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến: sản lượng, chuyến bay chậm hủy; lưu trữ sổ sách, số liệu theo quy trình, quy định.
-    Lập, cập nhật, triển khai kế hoạch bay mùa, kế hoạch bay ngày đến các đơn vị có liên quan.
-    Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế, bao gồm: công tác sơ cấp cứu ban đầu; Quản lý cơ số thuốc men phục vụ sơ cấp cứu; công tác điều dưỡng phục hồi chức năng cho người lao động khi cần thiết; tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại Cảng HK Thọ Xuân. 


-    Thực hiện công tác lưu giữ hồ sơ, tài liệu về công tác cứu thương của Cảng HK Thọ Xuân. 
-    Sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống khẩn nguy, Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống lụt bão theo quy định và các phương án đã được phê duyệt; Tham gia phát hiện ngăn chặn các vụ việc uy hiếp an toàn bay.
-    Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc giao.