THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ : Về việc Sửa chữa hệ thống biển báo khu bay - Cảng hàng không Thọ Xuân ( TẢI VỀ )