Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:45 08:45 HAN-BMV VJ491 OPN
08:55 08:55 SGN-BMV VN1414 OPN
10:35 10:35 VII-BMV QH1761 OPN
11:40 11:40 SGN-BMV BL424 OPN
12:35 12:35 VII-BMV VJ741 OPN
16:05 16:05 DAD-BMV VN1915 OPN
16:30 16:30 HAN-BMV QH1401 OPN
18:55 18:55 HAN-BMV VN1603 OPN
21:05 21:05 SGN-BMV VJ356 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Không có lịch bay.