HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG QUỐC GIA

 VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

 

Hưởng ứng tháng quốc gia về an toàn giao thông, ngày 23/9/2019 Công đoàn Cảng HK Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề “Thực hiện tháng An toàn giao thông”. Buổi sinh hoạt với sự tham gia của Ban Chấp hành Công đoàn Cảng cùng toàn thể CB-CNV.

Buổi sinh hoạt gồm 2 nội dung chính:

Phần thứ nhất – Cập nhật, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường bộ cũng như văn bản quy phạm pháp luật, quy định ngành hàng không mới ban hành hoặc có thay đổi (như Công văn số 3982/CHK-ANHK ngày 13/9/2019 của Cục HKVN về việc thực hiện quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019,...).

(Ảnh: Anh Tuấn)

Đại diện các đội chơi tham gia trả lời câu hỏi.

Phần thứ hai – Trả lời câu hỏi, những câu hỏi tập thể dành cho 04 đội là 04 phòng chuyên môn tham gia trả lời, ngoài các câu hỏi đồng đội còn có các câu hỏi giành cho cá nhân tham gia trả lời. Các đội và cá nhân có câu trả lời đúng và hay nhất đều nhận được các phần thưởng khích lệ đầy ý nghĩa từ Ban Chấp hành Công đoàn. Sự tham gia đông đảo của CB-CNV giúp phần thi trở nên sôi động, căng thẳng hơn, đồng thời giúp cho những nội dung được truyền tải trong buổi sinh hoạt được ghi nhớ một cách dễ dàng.

 

(Ảnh: Khánh Linh)

Trao phần thưởng cho đội trả lời đúng trong phần Trả lời câu hỏi.

Buổi sinh hoạt là một hoạt động thường kỳ của Công đoàn, với chuyên đề “Thực hiện tháng an toàn giao thông” nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức văn hóa giao thông, chấp hành luật giao thông cho CB-CNV khi tham gia giao thông.

Tin bài: Khánh Linh