Thông báo mời tham gia đấu giá về việc nhượng quyền khai thác taxi tại Cảng Hàng Không Buôn Ma Thuột 

Thông tin cụ thể theo link đính kèm : Thông báo mời tham gia đấu giá về việc nhượng quyền khai thác taxi tại Cảng Hàng Không Buôn Ma Thuột