Nhà Hàng thức ăn nhanh: Khu vực Sảnh nhà ga

 

Cà Phê: Ga đi Quốc nội

 

Cà phê & Thức ăn nhanh: Sảnh nhà ga, Khu cách ly Quốc tế