Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:50 --:-- CXR-SGN VJ603
06:00 --:-- CXR-SGN BL369
06:00 --:-- CXR-HAN VJ772
06:00 --:-- CXR-DAD VN7944
06:05 --:-- CXR-HAN VN7552
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:25 --:-- CXR-WNZ BL1180
06:55 --:-- CXR-SGN VJ619
07:05 --:-- CXR-SGN VN7351
07:10 --:-- CXR-HAN VJ780
07:30 08:20 CXR-SGN BL373
07:40 --:-- CXR-SGN VJ617
08:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
08:40 --:-- CXR-HAN VN1552
08:45 --:-- CXR-HAN VJ782
10:00 --:-- CXR-OVB ZF5444
10:10 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-HAN VN1560
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:00 --:-- CXR-SGN VJ689
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:20 --:-- CXR-HAN VN1556
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 12:30 CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:00 --:-- CXR-KHV ZF2744
15:40 --:-- CXR-SGN BL367
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
15:50 --:-- CXR-HAN VN1562
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 15:30 CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HHA VJ5356
16:40 --:-- CXR-CZX VN486
17:05 --:-- CXR-HGH BL170
17:10 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:10 --:-- CXR-HAN BL504
17:20 --:-- CXR-HKG UO567
17:30 --:-- CXR-SGN VN1349
17:55 --:-- CXR-NNG VN730
18:35 --:-- CXR-CGO VJ5260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:00 --:-- CXR-HAN VN1568
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
19:25 --:-- CXR-HAN VN7558
19:35 --:-- CXR-PKC EO2596
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:25 20:10 CXR-HAK VJ5286
21:30 --:-- CXR-XIY VN470
21:35 --:-- CXR-HAN VJ774
21:35 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 22:10 CXR-CTU VJ5316
21:55 --:-- CXR-HAN VJ788
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-HAN VJ786
22:35 --:-- CXR-HAN VJ778
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ609
00:00 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8890
00:05 --:-- CXR-SGN VJ605
00:45 --:-- CXR-SGN BL365
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:15 --:-- CXR-SGN VJ697
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:35 04:40 TYN-CXR VJ5283
04:55 04:41 CKG-CXR VJ5397
05:00 06:15 CTU-CXR VJ5317
05:00 04:28 ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:20 --:-- SGN-CXR BL362
06:10 05:15 XIY-CXR VJ5363
06:45 05:45 KHV-CXR ZF2743
07:00 07:30 SGN-CXR VJ614
07:55 08:06 HAN-CXR VN1553
09:20 08:55 IKT-CXR EO2519
09:20 09:03 ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
09:45 --:-- HAN-CXR VN1561
09:50 09:20 NOZ-CXR ZF4241
10:10 --:-- SGN-CXR VN1344
10:15 --:-- HAN-CXR VJ771
11:20 --:-- SGN-CXR VJ608
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:35 --:-- HAN-CXR VN1557
11:45 --:-- SGN-CXR VJ602
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:25 --:-- SGN-CXR VJ696
12:25 --:-- HAN-CXR VJ779
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:20 --:-- DAD-CXR VN1945
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
14:05 --:-- WNZ-CXR BL1181
14:10 --:-- SGN-CXR VJ606
14:15 --:-- SGN-CXR BL366
14:55 --:-- HAN-CXR BL503
15:05 --:-- HAN-CXR VN1563
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:10 --:-- HAN-CXR VJ783
15:15 --:-- SGN-CXR VJ610
15:45 --:-- SGN-CXR VN7342
16:20 --:-- SGN-CXR VJ698
16:35 --:-- HAN-CXR BL505
16:40 --:-- HKG-CXR UO566
16:45 --:-- SGN-CXR VN1348
16:55 --:-- HAN-CXR VN7561
17:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
17:15 --:-- SGN-CXR VJ612
17:40 --:-- SGN-CXR VN7340
18:05 --:-- SGN-CXR VN7344
18:15 --:-- HAN-CXR VN1567
18:40 --:-- TSN-CXR VN501
18:40 --:-- HAN-CXR VN7557
19:55 --:-- SGN-CXR VN1350
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:00 --:-- SGN-CXR VN9368
20:05 --:-- PEK-XIY-CXR GJ8889
20:35 --:-- SGN-CXR VN1368
20:45 --:-- KHN-CXR VJ5215
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:20 --:-- HAN-CXR VJ789
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:45 --:-- NKG-CXR VJ5417
23:10 --:-- HHA-CXR VJ5357
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
23:45 --:-- ICN-CXR KE467
23:45 --:-- NNG-CXR VN731
23:55 --:-- TNA-CXR VJ5247
00:10 --:-- SGN-CXR BL364
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
01:10 --:-- CZX-CXR VN487
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4903
01:25 --:-- HGH-CXR BL171
02:05 --:-- XUZ-CXR BL1657
02:05 --:-- HAK-CXR VJ5287
03:35 --:-- CGO-CXR VJ5261
03:40 --:-- PVG-CXR VN463