Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:25 --:-- CXR-SGN BL399
05:50 --:-- CXR-HAN VJ780
05:55 --:-- CXR-SGN VJ603
06:10 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
08:55 --:-- CXR-SGN BL381
09:30 --:-- CXR-VCA VJ471
09:45 --:-- CXR-OVB ZF5444
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:15 --:-- CXR-VII BL520
10:20 --:-- CXR-HKG UO567
10:20 --:-- CXR-HAN VJ778
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:05 --:-- CXR-VKO ZF744
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562
15:20 --:-- CXR-HAN VN7550
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-BAV VJ5462
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
17:25 --:-- CXR-NNG VJ5228
17:25 --:-- CXR-HGH VJ5340
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:50 --:-- CXR-PVG VJ5268
18:00 --:-- CXR-HAN BL230
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:35 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:10 --:-- CXR-ICN KE8468
23:40 --:-- CXR-SGN VJ691
01:20 --:-- CXR-TAE TW160
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:15 --:-- CXR-CTU QW6092
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
03:55 --:-- CXR-SGN VJ605
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:55 04:45 VKO-CXR ZF743
05:00 --:-- TAO-CXR VJ5429
05:00 --:-- ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:25 --:-- CTU-CXR VJ5317
07:20 --:-- KJA-CXR ZF2443
07:55 --:-- SGN-CXR VN1340
08:20 --:-- SGN-CXR BL380
09:15 --:-- ICN-CXR VN441
09:25 --:-- HKG-CXR UO566
09:25 --:-- ICN-CXR VJ837
09:40 --:-- VII-CXR BL521
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
10:00 --:-- DMK-CXR FD646
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344
10:20 --:-- SZX-CXR HU475
10:40 --:-- HAN-CXR VN1557
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:35 --:-- HAN-CXR VJ781
11:40 --:-- HAN-CXR VJ791
12:05 --:-- BKK-CXR PG993
12:05 --:-- VCA-CXR VJ470
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:40 --:-- INC-CKG-CXR CA453
13:30 --:-- SGN-CXR VJ602
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
13:55 --:-- HAN-CXR VN1563
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604
14:45 --:-- DAD-CXR VJ581
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:25 --:-- HAN-CXR VJ783
15:35 --:-- HAN-CXR QH1413
15:40 --:-- SGN-CXR VJ696
15:50 --:-- HAN-CXR VN7563
16:35 --:-- HAN-CXR VJ779
16:50 --:-- SGN-CXR VJ608
17:20 --:-- HAN-CXR BL231
17:40 --:-- SGN-CXR VN1352
18:05 --:-- HAN-CXR VN1565
18:40 --:-- SGN-CXR VN9520
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:50 --:-- SGN-CXR VN1358
19:50 --:-- HAN-CXR VN7551
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:10 --:-- HAN-CXR VN1569
20:45 --:-- KHN-CXR VJ5215
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:55 --:-- CAN-CXR 3U8397
21:55 --:-- ICN-CXR KE467
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
22:55 --:-- NNG-CXR VJ5229
00:15 --:-- TAE-CXR TW159
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
00:35 --:-- ICN-CXR ZE561
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4907
01:30 --:-- KWE-CXR VJ5337
01:50 --:-- HGH-CXR VJ5341
01:55 --:-- IKT-CXR N42519
02:00 --:-- ICN-CXR TW157
02:15 --:-- CTU-CXR QW6091
02:20 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- PVG-CXR VJ5269
03:10 --:-- BAV-CXR VJ5463
03:40 --:-- PVG-CXR VN463
03:50 --:-- KEJ-CXR EO2529