Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:20 --:-- CXR-SGN VJ601
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:25 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-SGN VJ619
06:40 --:-- CXR-GOJ ZF5242
06:45 --:-- CXR-HAN VJ784
07:20 --:-- CXR-KEJ ZF4244
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
08:50 --:-- CXR-OVB ZF5444
09:00 --:-- CXR-ZYI VJ5766
09:30 --:-- CXR-IKT RL8792
09:45 --:-- CXR-DAD VN7944
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
11:20 --:-- CXR-SGN VN1345
11:30 --:-- CXR-TSN VJ5320
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
12:35 --:-- CXR-HAN VN1556
12:50 --:-- CXR-CSX BK3012
13:00 --:-- CXR-SGN **CH22880
13:00 --:-- CXR-SGN **CH63727
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:55 --:-- CXR-SHE VN474
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-HAN VJ776
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:05 --:-- CXR-CXS VJ5356
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-CZX VN486
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:00 --:-- CXR-HGH BL1170
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
17:25 --:-- CXR-HAN VJ788
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:55 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
20:35 --:-- CXR-HAN VJ786
20:45 --:-- CXR-SGN VJ609
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:45 --:-- CXR-SGN VJ615
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4903
02:35 --:-- CXR-SGN BL399
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:50 --:-- OVB-CXR ZF5443
04:55 --:-- CKG-CXR VJ5397
05:00 --:-- OVB-CXR RL8765
05:05 03:55 SVX-CXR ZF9643
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
07:10 --:-- BAX-CXR ZF2243
07:15 --:-- PVG-CXR VN463
07:50 --:-- CTU-CXR VJ5317
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
10:35 --:-- SGN-CXR VN1344
11:00 --:-- DAD-CXR **CH22880
11:00 --:-- DAD-CXR **CH63727
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
11:50 --:-- CSX-CXR BK3011
11:55 --:-- HAN-CXR VN1557
12:00 --:-- HAN-CXR VJ781
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:25 --:-- SGN-CXR VN7340
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:35 --:-- SGN-CXR VJ606
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604
14:50 --:-- SGN-CXR VJ610
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:05 --:-- SGN-CXR BL378
16:10 --:-- HKG-CXR UO566
16:40 --:-- ZYI-CXR VJ5767
17:10 --:-- HAN-CXR BL231
17:15 --:-- SGN-CXR VJ608
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
19:20 --:-- SGN-CXR VN7344
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
20:00 --:-- HAN-CXR VJ789
20:30 --:-- SGN-CXR VJ694
20:40 --:-- SGN-CXR VN7149
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
22:20 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:45 --:-- NKG-CXR VJ5417
23:05 --:-- CSX-CXR VJ5357
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
01:20 --:-- HGH-CXR BL1171
01:25 --:-- CZX-CXR VN487
01:30 --:-- SHE-CXR VN475
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- WUH-CXR VJ5379