Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 --:-- CXR-SGN BL371
05:00 --:-- CXR-SGN VN9343
05:50 --:-- CXR-SGN VJ603
05:55 --:-- CXR-SGN VN7349
06:00 --:-- CXR-HAN VJ772
06:05 --:-- CXR-SGN VJ601
07:05 --:-- CXR-SGN VN7351
07:10 --:-- CXR-HAN VJ780
07:50 --:-- CXR-HAN VN7554
08:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
08:40 --:-- CXR-HAN VN1552
09:30 --:-- CXR-HAN VJ774
10:10 --:-- CXR-DAD VN1944
10:15 --:-- CXR-VII BL322
10:20 --:-- CXR-HKG UO567
10:30 --:-- CXR-HAN VN1560
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:00 --:-- CXR-SGN VJ689
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:05 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:05 --:-- CXR-HAN VN7568
14:20 --:-- CXR-HAN VJ782
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
15:40 --:-- CXR-SGN BL367
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
15:50 --:-- CXR-HAN VN1562
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:00 --:-- CXR-TSN VN500
16:05 15:30 CXR-ICN VJ838
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
17:50 --:-- CXR-SGN VN1349
18:35 --:-- CXR-CGO VJ5260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:00 --:-- CXR-HAN VN1568
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
19:40 --:-- CXR-HAN VN7558
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
20:40 --:-- CXR-KJA ZF2444
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 20:30 CXR-CSX VJ5358
21:25 20:45 CXR-HAK VJ5286
21:30 --:-- CXR-XIY VN470
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:45 --:-- CXR-HAN VJ778
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:05 --:-- CXR-HAN VJ788
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:25 --:-- CXR-SGN VN7369
22:30 --:-- CXR-IKT EO2520
22:30 22:50 CXR-HAN VJ786
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
00:00 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8890
00:05 --:-- CXR-SGN VJ605
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:10 --:-- CXR-MFM RD7213
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 04:30 ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:25 06:10 CTU-CXR VJ5317
07:00 --:-- SGN-CXR VJ614
07:00 --:-- XIY-CXR VN471
07:55 08:00 HAN-CXR VN1553
08:55 --:-- HAN-CXR VJ779
09:20 09:00 ICN-CXR VN441
09:25 --:-- HKG-CXR UO566
09:40 --:-- VII-CXR BL321
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VN1561
10:10 --:-- SGN-CXR VN1344
10:15 --:-- HAN-CXR VJ771
10:20 --:-- SZX-CXR HU475
11:20 --:-- SGN-CXR VJ608
11:20 --:-- BQS-CXR ZF2843
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- SGN-CXR VJ602
11:50 --:-- HAN-CXR VJ773
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:25 --:-- HAN-CXR VN1557
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:20 --:-- DAD-CXR VN1945
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:40 --:-- SGN-CXR VJ698
13:45 --:-- SGN-CXR VJ606
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
13:50 --:-- SGN-CXR VN7340
14:40 --:-- SGN-CXR BL362
15:05 --:-- HAN-CXR VN1563
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:20 --:-- HAN-CXR VJ783
15:25 --:-- SGN-CXR VN7344
15:40 --:-- SGN-CXR VJ610
16:25 --:-- HTA-CXR EO2615
16:45 --:-- SGN-CXR VJ604
17:05 --:-- HAN-CXR BL505
17:05 --:-- SGN-CXR VN1348
17:05 --:-- HAN-CXR VN7561
17:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
17:15 --:-- SGN-CXR VJ612
18:10 --:-- SGN-CXR VN9364
18:15 --:-- HAN-CXR VN1567
18:25 --:-- HAN-CXR VN7569
18:55 --:-- HAN-CXR VN7557
19:55 --:-- SGN-CXR VN1350
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:00 --:-- HAN-CXR VN7563
20:05 --:-- PEK-XIY-CXR GJ8889
20:45 --:-- KHN-CXR VJ5215
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:30 --:-- HAN-CXR VJ789
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:40 --:-- SGN-CXR VN7368
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
01:10 --:-- MFM-CXR RD7212
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4903
01:30 --:-- KWE-CXR VJ5337
02:05 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:20 --:-- TSN-CXR VN501
03:35 --:-- CGO-CXR VJ5261
03:40 --:-- PVG-CXR VN463
03:55 --:-- CSX-CXR VJ5359