Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:45 --:-- CXR-SGN VN9347
05:00 --:-- CXR-SGN VJ607
05:45 --:-- CXR-LED ZF7844
06:00 --:-- CXR-SGN BL395
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:15 --:-- CXR-UFA ZF1242
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:40 --:-- CXR-SGC ZF8646
08:00 --:-- CXR-HAN VJ770
08:30 09:20 CXR-KEJ RL8762
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:00 --:-- CXR-SGN VJ685
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
11:35 --:-- CXR-HAN QH1414
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:50 --:-- CXR-DAD VJ580
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:50 --:-- CXR-XNN 3U8184
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5340
15:05 --:-- CXR-HAN VN1562
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:10 --:-- CXR-BAV VN874
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
17:45 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:40 --:-- CXR-KWE VJ5336
18:50 --:-- CXR-PVG VN462
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:50 --:-- CXR-HAN VJ786
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
21:00 --:-- CXR-SGN VJ609
21:30 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:00 --:-- CXR-OVB S75782
23:10 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ605
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:15 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
02:50 --:-- CXR-ICN TW158
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:40 --:-- CGQ-CXR VJ5487
04:40 --:-- CTU-CXR VN719
05:00 04:48 TOF-CXR ZF7043
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:25 --:-- PEK-CXR VN521
07:30 --:-- OVB-CXR RL8765
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:55 --:-- ICN-CXR VJ837
10:00 --:-- SGN-CXR VJ612
10:20 --:-- SZX-CXR HU475
10:20 --:-- SGN-CXR VN1344
10:45 --:-- SGN-CXR VJ602
10:50 --:-- HAN-CXR QH1413
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
12:05 --:-- BKK-CXR PG993
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:15 --:-- HAN-CXR VJ781
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:35 --:-- XNN-CXR 3U8183
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
12:55 --:-- SGN-CXR VJ608
13:15 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604
14:25 --:-- HAN-CXR VN1563
15:10 --:-- SGN-CXR VN9340
15:25 --:-- DAD-CXR VJ581
15:25 --:-- HAN-CXR VN1553
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:10 --:-- HKG-CXR UO566
17:10 --:-- HAN-CXR BL231
17:30 --:-- SGN-CXR VJ606
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346
18:10 --:-- SGN-CXR VN1340
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
18:40 --:-- SGN-CXR VN1342
19:00 --:-- KHN-CXR VJ5215
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
19:40 --:-- SGN-CXR VN1358
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:50 --:-- SGN-CXR VN9342
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:45 --:-- OVB-CXR S75781
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5341
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
00:35 --:-- ICN-CXR ZE561
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
01:50 --:-- ICN-CXR TW157
02:10 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:40 --:-- KWE-CXR VJ5337
02:50 --:-- BAV-CXR VN875
03:55 --:-- PVG-CXR VN463