Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:30 --:-- CXR-SGN VN9521
05:00 --:-- CXR-SGN BL393
05:00 --:-- CXR-SGN VJ603
05:00 --:-- CXR-SGN VJ687
05:05 --:-- CXR-SGN VJ613
06:00 --:-- CXR-HAN VN7564
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
06:45 --:-- CXR-SGN VJ691
07:00 --:-- CXR-SGN VN1341
07:15 --:-- CXR-DAD VN1944
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
08:35 --:-- CXR-HAN VN1552
08:55 --:-- CXR-ZYI BL1230
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:20 --:-- CXR-HAN VJ778
10:30 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:05 --:-- CXR-SVO RL7502
11:15 --:-- CXR-SVO N42736
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:20 --:-- CXR-IKT ZF8544
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:45 --:-- CXR-LYI VJ5110
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:25 --:-- CXR-SWA VJ5466
14:25 --:-- CXR-HAN VJ772
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-KJA EO2512
14:35 --:-- CXR-HAN VN1562
15:35 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:15 --:-- CXR-CSX VJ5356
16:20 --:-- CXR-KHV ZF2744
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CZX VN486
17:05 --:-- CXR-DAD VJ584
17:15 --:-- CXR-HGH VJ5340
17:15 --:-- CXR-NKG VJ5416
17:20 --:-- CXR-HKG UO567
17:25 17:00 CXR-NNG VJ5228
17:40 17:50 CXR-KWE VJ5334
17:50 18:10 CXR-PVG VJ5268
18:00 --:-- CXR-FOC BL1058
18:00 --:-- CXR-HAN BL230
18:35 --:-- CXR-KWE BL1260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
18:45 19:45 CXR-HAN VN1564
18:50 --:-- CXR-HGH BL1062
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
19:40 --:-- CXR-HPH QH1722
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:30 --:-- CXR-SGN VN1359
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:35 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:50 --:-- CXR-SGN VJ607
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-BQS EO2554
22:40 --:-- CXR-HAN VJ774
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:00 --:-- CXR-DAD VN9721
23:55 --:-- CXR-SGN VJ605
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:20 --:-- CXR-TAE TW160
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:15 --:-- CXR-SGN BL389
03:15 --:-- CXR-CTU QW6092
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:00 --:-- TAO-CXR VJ5429
04:55 --:-- CKG-CXR VJ5397
05:00 --:-- ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:15 --:-- KMG-CXR VJ5325
06:10 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:10 --:-- XIY-CXR VJ5363
07:40 --:-- SVO-CXR RL7501
07:55 --:-- SGN-CXR BL372
07:55 --:-- SVO-CXR N42735
07:55 --:-- SGN-CXR VN1340
09:00 --:-- KJA-CXR EO2511
09:15 --:-- ICN-CXR VN441
09:25 --:-- ICN-CXR VJ837
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
10:00 --:-- DMK-CXR FD646
10:15 --:-- PUS-CXR VJ991
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344
10:40 --:-- HAN-CXR VN1557
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:35 --:-- VCA-CXR VJ470
12:05 --:-- BKK-CXR PG993
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:30 --:-- SGN-CXR VJ686
12:40 --:-- INC-CKG-CXR CA453
13:25 --:-- SGN-CXR VJ602
13:45 --:-- PKC-CXR EO2595
13:50 --:-- HAN-CXR VJ785
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
13:55 --:-- HAN-CXR VN1563
14:45 --:-- DAD-CXR VJ581
14:50 --:-- SGN-CXR VJ610
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:10 --:-- SGN-CXR VJ614
15:25 --:-- DAD-CXR VJ583
15:30 --:-- DAD-CXR VN9708
15:35 --:-- HAN-CXR QH1413
15:50 --:-- HAN-CXR VN7563
16:00 --:-- ZYI-CXR BL1231
16:05 --:-- HRB-CXR VJ5165
16:05 --:-- HAN-CXR VJ779
16:35 --:-- HKG-CXR UO566
17:00 --:-- SGN-CXR BL380
17:25 --:-- HAN-CXR BL231
17:40 --:-- SGN-CXR VN1352
17:50 --:-- SGN-CXR BL384
18:05 19:05 HAN-CXR VN1565
18:55 --:-- HPH-CXR QH1721
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:20 --:-- DAD-CXR VN1945
19:50 --:-- SGN-CXR VN1358
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:10 --:-- HAN-CXR VN1569
20:30 --:-- SGN-CXR VJ690
20:45 --:-- KHN-CXR VJ5215
20:50 --:-- SWA-CXR VJ5465
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:55 --:-- CAN-CXR 3U8397
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
22:55 --:-- NNG-CXR VJ5229
23:10 --:-- CSX-CXR VJ5357
23:35 --:-- LYI-CXR VJ5111
23:45 --:-- ICN-CXR KE467
00:15 --:-- TAE-CXR TW159
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
00:35 --:-- ICN-CXR ZE561
01:00 --:-- FOC-CXR BL1059
01:10 --:-- CZX-CXR VN487
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4907
01:30 --:-- KWE-CXR VJ5335
01:50 --:-- ICN-CXR TW157
01:50 --:-- HGH-CXR VJ5341
02:15 --:-- KWE-CXR BL1261
02:15 --:-- CTU-CXR QW6091
02:20 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:20 --:-- NKG-CXR VJ5417
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- PVG-CXR VJ5269
03:05 --:-- HGH-CXR BL1063
03:40 --:-- PVG-CXR VN463