Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:40 --:-- CXR-SGN VJ619
05:45 --:-- CXR-SGN VJ601
06:25 --:-- CXR-KEJ EO2530
07:05 --:-- CXR-HAN VN7554
07:25 --:-- CXR-SGN VJ617
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
08:05 --:-- CXR-MIR EO9807
08:40 --:-- CXR-DAD VN1944
09:50 --:-- CXR-BQS ZF2844
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:15 --:-- CXR-OVB RL8766
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:30 10:40 CXR-PNH **HS-CPA
11:45 --:-- CXR-DAD VJ580
11:45 --:-- CXR-ZYI VN766
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:25 --:-- CXR-HAN VN1556
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5348
14:35 --:-- CXR-TSN VN500
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
17:50 --:-- CXR-HGH JD422
18:00 --:-- CXR-KWE BL128
18:05 --:-- CXR-SGN VN1347
19:00 --:-- CXR-HAN VN1568
19:05 --:-- CXR-HGH CA728
20:15 --:-- CXR-SGN BL363
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
20:45 --:-- CXR-CSX BK3012
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-CTU VJ5316
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 20:10 CXR-KMG VJ5324
21:35 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:05 --:-- CXR-SGN VJ605
22:20 --:-- CXR-KHV N42532
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:35 --:-- CXR-HAN VJ778
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 --:-- ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:25 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:15 --:-- PEK-CXR VN521
06:25 --:-- UFA-CXR EO2559
08:15 --:-- VVO-CXR RL8799
08:20 --:-- VVO-CXR ZF2543
09:40 08:40 DMK-CXR **HS-CPA
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
10:10 --:-- SGN-CXR VN1344
10:20 --:-- CAN-CXR HU441
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:55 --:-- SGN-CXR VJ602
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
12:40 --:-- HAN-CXR VN1557
12:45 --:-- SGN-CXR VJ696
13:15 --:-- THD-CXR VJ793
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:35 --:-- SGN-CXR VN1346
13:45 --:-- SGN-CXR VJ604
14:20 --:-- DAD-CXR VJ581
15:00 --:-- SGN-CXR BL364
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:50 --:-- HGH-CXR JD421
16:55 --:-- HAN-CXR VN7561
17:05 --:-- HAN-CXR BL505
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:20 --:-- DAD-CXR VN1945
17:30 --:-- KHV-CXR N42531
18:15 --:-- HAN-CXR VN1567
19:10 --:-- CGO-CXR VJ5259
19:35 --:-- SGN-CXR VJ612
19:40 --:-- SGN-CXR BL366
19:40 --:-- ZYI-CXR VN767
19:45 --:-- CSX-CXR BK3011
19:55 --:-- SGN-CXR VN1350
20:00 --:-- HAN-CXR VJ789
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:30 --:-- SGN-CXR VJ610
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5349
23:10 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:55 --:-- TNA-CXR VJ5247
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5347
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:10 --:-- KWE-CXR BL129
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
03:45 --:-- KMG-CXR VN737
04:05 --:-- OVB-CXR ZF5443
04:25 --:-- KMG-CXR VJ5325