Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 --:-- CXR-SGN VJ607
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VN7564
06:40 --:-- CXR-LYI BL1046
07:40 --:-- CXR-BQS ZF2844
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
08:30 --:-- CXR-OVB RL8766
08:55 --:-- CXR-VKO ZF744
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:25 --:-- CXR-NGB VJ5306
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-CGO VJ5258
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5340
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:05 --:-- CXR-SGN BL383
17:10 --:-- CXR-HKG UO567
17:10 --:-- CXR-BAV VN874
17:15 17:25 CXR-UYN VJ5388
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:40 --:-- CXR-KWE VJ5336
18:50 --:-- CXR-PVG VN462
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:50 --:-- CXR-HAN VJ786
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
21:00 --:-- CXR-SGN VJ609
21:30 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ605
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
02:15 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:40 --:-- CTU-CXR VN719
05:00 04:55 VVO-CXR ZF2543
05:25 --:-- VVO-CXR RL8799
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:25 --:-- PEK-CXR VN521
06:55 --:-- VKO-CXR ZF743
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:30 --:-- SGN-CXR VJ612
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
10:20 --:-- SZX-CXR HU475
10:20 --:-- SGN-CXR VN1344
10:45 --:-- SGN-CXR VJ602
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
12:00 --:-- HAN-CXR VJ781
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:20 --:-- SGN-CXR VJ696
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
12:40 --:-- SGN-CXR VJ698
12:55 --:-- SGN-CXR VJ608
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604
14:45 --:-- SGN-CXR VJ606
14:45 --:-- SGN-CXR VN9346
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:50 --:-- LYI-CXR BL1047
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:00 --:-- SGN-CXR VN7340
16:10 --:-- HKG-CXR UO566
16:15 --:-- HAN-CXR VJ773
16:45 --:-- HAN-CXR VN7563
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
18:40 --:-- SGN-CXR VN7344
19:00 --:-- KHN-CXR VJ5215
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5341
23:20 --:-- CGO-CXR VJ5259
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:10 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:40 --:-- KWE-CXR VJ5337
03:55 --:-- PVG-CXR VN463
03:55 --:-- BAV-CXR VN875
04:15 --:-- UYN-CXR VJ5389