Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:50 05:15 CXR-SGN VJ619
05:15 --:-- CXR-SGN VN9365
05:35 --:-- CXR-SGN VJ603
05:45 --:-- CXR-SGN VJ601
05:55 --:-- CXR-DAD VN1944
06:05 --:-- CXR-HAN VN7552
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:55 --:-- CXR-DME ZF744
07:10 --:-- CXR-HAN VJ780
07:25 --:-- CXR-SGN VJ687
07:50 --:-- CXR-HAN VN7556
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
09:40 --:-- CXR-KHN BL1030
10:05 09:45 CXR-CGO VJ5258
10:15 13:15 CXR-VII BL322
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CGO VN704
10:50 --:-- CXR-YIH VJ5392
10:55 11:10 CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
11:25 13:25 CXR-HAN BL500
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 12:10 CXR-NGB VJ5306
13:10 14:50 CXR-HAN VN1556
13:10 13:10 CXR-HAN VN1560
13:25 14:50 CXR-NGB VN496
13:40 13:45 CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 13:10 CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5348
14:35 16:00 CXR-SGN VN1347
14:35 15:05 CXR-TSN VN500
15:35 --:-- CXR-NOZ ZF4242
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
15:50 16:40 CXR-HAN VN1562
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
17:40 18:05 CXR-HAN BL504
17:40 17:00 CXR-TYN VJ5282
17:50 --:-- CXR-CSX BL126
17:50 --:-- CXR-HGH JD422
17:55 --:-- CXR-SGN VN1349
18:00 --:-- CXR-KWE BL128
18:00 --:-- CXR-HGH BL170
18:50 --:-- CXR-HAN VN1568
19:05 --:-- CXR-HGH CA728
19:40 22:30 CXR-HAN VN7558
20:10 --:-- CXR-SGN VJ611
20:30 19:30 CXR-XIY VJ5362
20:40 --:-- CXR-SGN VN1351
20:45 --:-- CXR-CSX BK3012
20:45 19:45 CXR-CKG VJ5396
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 20:05 CXR-CTU VJ5316
21:10 --:-- CXR-CSX VJ5358
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 20:35 CXR-KMG VJ5324
21:35 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:35 --:-- CXR-HAN VJ778
22:35 23:45 CXR-SGN VN1369
23:05 --:-- CXR-KJA EO2512
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
00:00 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8890
01:15 --:-- CXR-SGN VJ697
02:10 --:-- CXR-SGN BL371
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:55 05:05 DME-CXR ZF743
05:00 04:20 ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:25 06:17 CTU-CXR VJ5317
08:30 08:55 SGN-CXR VJ616
08:40 --:-- SGN-CXR BL366
09:40 12:40 VII-CXR BL321
09:40 10:28 CAN-CXR CZ8475
09:45 09:50 HAN-CXR VJ773
09:45 --:-- HAN-CXR VN1561
09:55 09:10 KJA-CXR EO2511
10:10 10:40 SGN-CXR VN1344
10:20 11:15 CAN-CXR HU441
10:30 11:00 HAN-CXR VJ771
10:50 12:50 VII-CXR BL323
11:30 11:30 KUL-CXR AK204
11:45 --:-- SGN-CXR VJ602
12:05 12:45 HPH-CXR VJ731
12:25 13:10 SGN-CXR VJ696
12:25 12:30 HAN-CXR VN1557
12:25 --:-- SGN-CXR VN7340
12:40 12:30 CKG-CXR CA453
13:20 --:-- THD-CXR VJ793
13:20 14:15 DAD-CXR VN1945
13:25 12:50 KJA-CXR ZF2443
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:45 --:-- SGN-CXR VJ604
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
13:50 --:-- XIY-CXR VN471
15:05 15:55 HAN-CXR VN1563
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:10 --:-- HAN-CXR VJ783
15:10 --:-- SGN-CXR VN7344
15:40 17:35 HAN-CXR BL501
15:40 --:-- SGN-CXR VJ610
16:40 --:-- SGN-CXR VJ618
16:50 --:-- SGN-CXR BL364
16:50 --:-- HGH-CXR JD421
16:55 --:-- KHN-CXR BL1031
17:05 --:-- HAN-CXR BL505
17:10 --:-- SGN-CXR VN1348
17:15 --:-- HAN-CXR VJ787
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:50 --:-- HAN-CXR VN7561
18:10 --:-- HAN-CXR VN1567
18:55 21:00 HAN-CXR VN7557
19:10 --:-- CGO-CXR VJ5259
19:25 --:-- YIH-CXR VJ5393
19:45 --:-- CSX-CXR BK3011
19:50 --:-- SGN-CXR VJ606
19:55 --:-- SGN-CXR VN1350
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:05 --:-- PEK-XIY-CXR GJ8889
20:10 --:-- CGO-CXR VN705
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:35 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:35 22:00 NGB-CXR VN497
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5349
23:05 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:10 23:10 PEK-CXR VN521
23:55 --:-- TNA-CXR VJ5247
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5347
00:45 --:-- CSX-CXR BL125
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:10 --:-- KWE-CXR BL129
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:20 --:-- HGH-CXR BL171
03:10 --:-- TYN-CXR VJ5283
03:35 --:-- CGO-CXR VJ5261
03:45 --:-- KMG-CXR VN737
03:55 --:-- CSX-CXR VJ5359
04:25 --:-- KMG-CXR VJ5325