Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực ga đi, vui lòng liên hệ nhân viên quầy thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hành khách bị thất lạc hoặc mất hành lý tại khu vực ga đến: 

  • Liên hệ trực tiếp tại quầy Thất lạc hành lý SAGS (Baggage Services) tại tầng 1 nhà ga hành khách, bên phải lối di chuyển của hành khách về cửa ra đối với ga đến quốc nội hoặc bên trái lối di chuyển của hành khách về cửa ra đối với ga đến quốc tế. Số điện thoại: 0258.3708098.
  • Liên hệ trực tiếp tại quầy Thất lạc hành lý AGS (Lost and Found) tại tầng 1 nhà ga hành khách, bên trái lối di chuyển của hành khách về cửa ra đối với ga đến quốc nội hoặc bên phải lối di chuyển của hành khách về cửa ra đối với ga đến quốc tế.

hoặc nhân viên trả hành lý để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với các mặt hàng bị mất trong các bộ phận khác của sân bay, vui lòng liên hệ tại quầy đại diện của hãng bay.