Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 --:-- CXR-SGN VJ601
05:50 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
06:55 --:-- CXR-LYI BL1046
06:55 --:-- CXR-SGN VN7351
07:05 --:-- CXR-HAN VN7554
07:25 --:-- CXR-SGN VJ617
07:35 --:-- CXR-DAD VN1944
09:30 --:-- CXR-SGN VJ613
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
11:45 --:-- CXR-DAD VJ580
11:45 --:-- CXR-ZYI VN766
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:30 --:-- CXR-HAN VN1556
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-KHN VJ5214
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:50 --:-- CXR-HET VN742
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:35 --:-- CXR-SGN VN1347
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:00 --:-- CXR-MFM RD7213
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 15:30 CXR-CSX VJ5356
16:30 --:-- CXR-HAN VN1562
16:30 --:-- CXR-NNG VN730
16:40 --:-- CXR-CZX VN486
17:05 --:-- CXR-HGH BL170
17:10 --:-- CXR-XUZ BL1656
17:15 --:-- CXR-HET VJ5188
17:30 17:40 CXR-TNA VJ5246
17:40 --:-- CXR-HAN BL504
18:00 --:-- CXR-TOF ZF7044
18:35 --:-- CXR-CGO VJ5260
18:40 --:-- CXR-PVG VN462
19:10 --:-- CXR-PEK VN520
19:20 --:-- CXR-HAN VN1568
20:45 --:-- CXR-SGN VN1351
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-KJA EO2512
21:25 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:35 --:-- CXR-HAN VJ774
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:30 --:-- CXR-SGN VJ607
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ609
00:05 --:-- CXR-SGN VJ605
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY-PEK GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:00 --:-- ICN-CXR VJ839
05:05 --:-- CTU-CXR VN719
05:25 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:10 --:-- XIY-CXR VJ5363
09:30 --:-- VKO-CXR **G-OGSE
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
10:10 --:-- SGN-CXR VN1344
10:20 --:-- SZX-CXR HU475
10:45 --:-- DAD-CXR VN1945
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
11:55 --:-- SGN-CXR VJ602
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:05 --:-- HAN-CXR VJ779
12:15 --:-- SGN-CXR VJ698
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:05 --:-- SGN-CXR VJ608
13:35 --:-- HAN-CXR VJ781
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
14:20 --:-- DAD-CXR VJ581
14:30 --:-- SGN-CXR VJ606
14:35 --:-- UUS-CXR ZF6543
14:55 --:-- SGN-CXR VJ618
15:00 --:-- MFM-CXR RD7212
15:05 --:-- SGN-CXR VJ610
15:05 --:-- SGN-CXR VN7345
15:10 --:-- SGN-CXR BL364
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:35 --:-- SGN-CXR VN7342
15:45 --:-- HAN-CXR VN1563
16:05 --:-- LYI-CXR BL1047
16:15 --:-- SGN-CXR VJ696
16:45 --:-- SGN-CXR VJ616
17:05 --:-- HAN-CXR BL505
17:40 --:-- SGN-CXR VN9360
18:10 --:-- SGN-CXR VN9356
18:35 --:-- HAN-CXR VN1567
19:05 --:-- KJA-CXR EO2511
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:40 --:-- ZYI-CXR VN767
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:00 --:-- SGN-CXR VN1350
20:45 --:-- KHN-CXR VJ5215
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
22:45 --:-- NKG-CXR VJ5417
23:10 --:-- CSX-CXR VJ5357
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
23:30 --:-- SGN-CXR VJ690
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
00:35 --:-- HET-CXR VN743
01:10 --:-- CZX-CXR VN487
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4903
01:25 --:-- HGH-CXR BL171
02:05 --:-- XUZ-CXR BL1657
02:05 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:35 --:-- PEK-XIY-CXR GJ8799
03:35 --:-- CGO-CXR VJ5261
03:40 --:-- PVG-CXR VN463
04:00 --:-- HET-CXR VJ5189
04:05 --:-- TNA-CXR VJ5249