Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:10 --:-- CXR-SGN VN7349
06:30 --:-- CXR-HAN VN7564
07:25 --:-- CXR-SGN VJ613
07:45 --:-- CXR-HAN VJ770
07:55 --:-- CXR-THD VJ792
09:10 --:-- CXR-SJW VJ5140
09:40 --:-- CXR-BAX ZF2244
09:55 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:00 --:-- CXR-SGN VN7351
10:05 --:-- CXR-CSX VJ5356
10:35 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:50 --:-- CXR-CGO VN704
11:00 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-CAN HU442
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:25 --:-- CXR-HAN VN1556
12:35 --:-- CXR-DAD VJ580
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:15 --:-- CXR-TYN VJ5282
13:35 --:-- CXR-LHW VJ5126
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5346
14:30 --:-- CXR-TSN VN500
14:55 --:-- CXR-HGH JD422
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-TNA VJ5246
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:15 --:-- CXR-UYN VJ5388
17:30 --:-- CXR-IKT ZF8544
17:50 --:-- CXR-XIY VJ5362
18:10 --:-- CXR-KWE BL1128
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:20 --:-- CXR-NKG VN728
18:50 --:-- CXR-PVG VN460
19:10 --:-- CXR-HGH CA728
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:40 --:-- CXR-CTU VN718
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:30 --:-- CXR-HAN VJ786
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
20:50 --:-- CXR-SGN VJ609
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:20 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:55 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:40 --:-- CXR-SGN VJ611
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
23:55 --:-- CXR-SGN VJ697
02:00 --:-- CXR-SGN BL397
02:15 --:-- CXR-ICN KE468
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:40 --:-- CTU-CXR VN719
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
06:25 --:-- PEK-CXR VN521
08:05 --:-- IKT-CXR ZF8543
08:10 --:-- SGN-CXR VJ602
08:50 --:-- HAN-CXR VJ771
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:50 --:-- SGN-CXR VN1344
10:20 --:-- CAN-CXR HU441
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
11:45 --:-- HAN-CXR VN1557
11:55 --:-- SGN-CXR VJ616
12:00 --:-- HAN-CXR VJ781
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:20 --:-- SGN-CXR VJ696
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
13:00 --:-- SGN-CXR VN7340
13:00 --:-- BQS-CXR ZF2843
13:15 --:-- THD-CXR VJ793
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:45 --:-- DAD-CXR VN1945
13:50 --:-- SGN-CXR VJ604
14:05 --:-- HGH-CXR JD421
15:05 --:-- HAN-CXR VJ783
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:30 --:-- SGN-CXR VJ698
16:45 --:-- HAN-CXR VN7563
17:05 --:-- SGN-CXR BL364
17:05 --:-- CSX-CXR VJ5357
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
18:40 --:-- SGN-CXR VN9346
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:30 --:-- CGO-CXR VJ5259
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
20:00 --:-- HAN-CXR VJ789
20:05 --:-- SJW-CXR VJ5141
20:10 --:-- CGO-CXR VN705
20:10 --:-- SGN-CXR VN7344
20:15 --:-- SGN-CXR VJ694
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:55 --:-- TYN-CXR VJ5283
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5347
23:10 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:20 --:-- LHW-CXR VJ5127
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:05 --:-- KWE-CXR BL1129
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:40 --:-- TNA-CXR VJ5247
03:15 --:-- NKG-CXR VN729
03:30 --:-- XIY-CXR VJ5363
03:55 --:-- PVG-CXR VN461
04:15 --:-- KMG-CXR VJ5325
04:15 --:-- UYN-CXR VJ5389