Nhà ga Cảng HKQT Cam Ranh đã được trang bị dịch vụ wifi miễn phí, hoạt động 24/24h, cho phép hành khách truy cập internet không giới hạn thời gian.

Vui lòng lựa chọn mạng "#MegaNet Free" để kết nối.

Click vào "TRUY CẬP INTERNET" để kết nối --> Click "Xong".