Ga đi quốc nội và quốc tế đã trang bị dịch vụ nước uống nóng lạnh miễn phí, hoạt động 24/24h tại các vị trí như sau:

  • Ga quốc nội: tại gate 03 khu cách ly ga đi
  • Ga quốc tế: tại gate 06 khu cách ly ga đi