Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm tại nhà ga T1 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu chung:
 • Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng.
 • Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng
 • Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: Xem tại thông báo đính kèm
 • Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 – Cảng HKQT Cam Ranh.
 • Giá: Đề nghị chào giá là giá trọn gói thực hiện hạng mục “Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí trung tâm tại nhà ga T1 - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh” đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng, nhân công lắp đặt và các chi phí liên quan khác. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Phương thức thanh toán:
 • Tạm ứng lần 1: Tạm ứng 20% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng.
 • Thanh toán hợp đồng: Thanh toán số tiền còn lại 80% giá trị sau khi hoàn thành công tác thi công lắp đặt nghiệm thu hoàn thành công việc để đưa vào sử dụng và có biên bản thanh lý hợp đồng.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá và phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).
 1. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời gian thông báo chào giá: lúc 09 giờ 00, ngày 23 tháng 05 năm 2023 đến 9 giờ 00, ngày 26 tháng 05 năm 2023.
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 09 giờ 00, ngày 26 tháng 05 năm 2023.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
 • Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Email: vpchkcxr@gmail.com
 1. Thông tin liên hệ:
 • Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.
 • Tel: 0983.080.747.
 • Người liên hệ: Ông Phạm Minh Tuấn – Đội trưởng Đội Vận hành khai thác nhà ga khu bay – Phòng Kỹ thuật hạ tầng.
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh (bản sao).
 • Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm.
 • Cung cấp báo cáo tài chính năm 2022 (bản sao).
 • Cung cấp 01 HĐ tương tự về công tác sửa chữa hệ thống ĐHKK (bản sao).
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Vui lòng tải tại đây