THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

 

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ : theo thông báo đính kèm 
 • Thời gian thực hiện: Thực hiện trong Quý I, II, III, IV năm 2023 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 • Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 – Cảng HKQT Cam Ranh.
 • Giá: Đề nghị chào giá là giá trọn gói thực hiện hạng mục “Bảo dưỡng hệ thống nguồn điện dự phòng UPS 60kVA, UPS 20kVA - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh” đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển giao hàng, nhân công lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu đưa vào sử dụng tại Cảng HKQT Cam Ranh và các chi phí liên quan khác. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
 • Phương thức thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành công tác giao hàng, nghiệm thu hàng hóa đầu vào, lắp đặt chạy thử và đưa vào sử dụng.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ chào giá và phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu (nếu có).
 1. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời gian thông báo chào giá: Lúc 8 giờ 00, ngày 15  tháng 02 năm 2023 đến 9 giờ 00, ngày 20 tháng 02 năm 2023.
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9 giờ 00, ngày 20  tháng 02  năm 2023.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
 • Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Email: vpchkcxr@gmail.com
 1. Thông tin liên hệ:
 • Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.
 • Tel: 0974.009.418
 • Người liên hệ: Ông Võ Đức Nam
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ và phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có số năm hoạt động kinh doanh tối thiểu: 04 năm .
 • Có ít nhất 02 hợp đồng tương tự giá trị tối thiểu 120.000.000 VNĐ ( bằng chữ : Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn ) về việc thực hiện dịch vụ bảo dưỡng đối với hệ thống thiết bị lưu trữ điện dự phòng.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây