Phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác xây dựng Cảng hàng không “Xanh - Sạch – Đẹp”, hưởng ứng “ Ngày Chủ nhật xanh”, tiến tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023), ngày 19/03/2023, Đoàn Thanh niên Cảng HQKT Cam Ranh đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang cây cỏ và thu dọn FOD phát sinh trên toàn bộ khu bay.

Đoàn TN Cảng HKQT Cam Ranh ra quân “ Ngày Chủ nhật xanh”

Chương trình diễn ra với sự hưởng ứng nhệt tình của đoàn viên thanh niên Cảng HKQT Cam Ranh. Đây là hoạt động thường niên và cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của đoàn Thanh niên Cảng HKQT Cam Ranh tiến tới kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023) đã được Đảng ủy phê duyệt với mục đích tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không, nâng cao ý thức an toàn sân đỗ, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tập thể đoàn viên thanh niên trong việc góp phần giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, kiểm soát FOD trên sân đỗ tàu bay đồng thời khơi dậy tinh thần, tính tự giác trong mỗi cán bộ nhân viên nói chung và của đoàn viên thanh niên nói riêng trong việc đảm bảo môi trường khai thác hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh được thông suốt.

Một số hình ảnh của đợt ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh của Đoàn TN Cảng HQKT Cam Ranh